Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

hasła
zasięg wyszukiwania:
hasła:
hipotetyczne neologizmy
z kwalifikacją gramatyczną
tylko wieloznaczne
ze znaczeniami:
których definicja zawiera
będącymi hipotetycznymi neosemantyzmami
z lokalizacjami:
wyłącznie z poezji lub prozy
ze źródła
z rękopisów
z kwalifikacją tekstową
z dywizem łączącym z dywizem rozdzielającym
będącymi skrótem
będącymi wariantem fonetycznym
będącymi wariantem fleksyjnym
będącymi przysłowiem
będącymi frazeologizmem
posiadającymi przestarzałą lub autorską rekcję

Nie wskazałeś wyszukiwanego fragmentu wyrazu hasłowego.
Jeśli faktycznie nie chcesz go podawać, wybierz rodzaj wyszukiwania wszystkie hasła